TIENKE

Ik ben het gezicht van christelijke vrouwenactiviteiten in Friesland. Mijn naam is Tienke, mijn naam betekent ‘schoon en zuiver’. Schoon en zuiver is wat we zijn als Jezus ons schoongemaakt heeft, van onze fouten en misstappen. Voor Hem willen we zuiver leven. In Romeinen 12 vers 2 staat dat het dan nodig is om te veranderen in ons denken.  Ons denken, in het fries ‘it tinken’, werd de inspiratie voor de naam Tienke. Door de vriendinnenavonden en haar andere activiteiten wil Tienke de bijbel praktisch maken voor het leven van alledag. Zo zullen we met ons leven het licht van Jezus in deze wereld kunnen verspreiden, want daar heeft Hij ons voor gemaakt.

 

U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid (denken in NBG) te veranderen,

om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en Hem welgevallig is.

Romeinen 12 vers 2 (NBV)

De activiteiten by Tienke worden sinds 2011 georganiseerd door de Vineyard Gemeente Kollumerzwaag, maar omdat we graag een interkerkelijk karakter willen hebben, is het team samengesteld uit vrouwen van verschillende kerken en kerkelijke stromingen. Naast het team in Kollumerzwaag is er sinds 2014 ook een Tienke-team in Bolsward. TIENKE-TEAM KOLLUMERZWAAG


v.l.n.r.: Linda Luinstra, Talitha Messchendorp (VYK= Vineyard Gemeente Kollumerzwaag), Chantal Hulshoff (VYK), Bianca Klaver (PKN), Anja Deinum (VYK), Sylvia van Dijk (VYK), Inge van Denzel (VYK), Aly van Kammen (VYK), Maaike Banga (de Bethel, Drachten). 

 

 TIENKE-TEAM

BOLSWARD

 

v.l.n.r.: Gwen Heeringa (Petra Gemeente), Tjitske van Dijk (Gasthuiskerk), Fokla Holwerda (’t Keerpunt), Ytsje Lootsma (Evang.gemeente Sneek), Marijke Posthumus ('t Keerpunt), Jannie Ykema ('t Keerpunt)